Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Tylko dla aktywnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze ogłasza nabór uczestników do projektu :

„Tylko dla aktywnych”

W ramach Priorytetu  VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 

Termin realizacji projektu: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Wartość całkowita projektu : 3 198 100,00 zł

 

 

Jeżeli  jesteś osobą w wieku 50-64 lata lub osobą do 30 roku życia ?
Nie posiadasz doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji zawodowych
oraz jesteś zarejestrowana/y
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze ?

 

MAMY PROPOZYCJĘ WŁAŚNIE DLA CIEBIE  !

 

Weź udział w naszym projekcie i skorzystaj z :

 1. Spotkań  z doradcą zawodowym oraz liderem klubu pracy celem opracowania ścieżki swojej kariery zawodowej (Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu).
 2. Stażu u pracodawcy (dla 190 osób).
 3. Środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ( 94 osób )
  w maksymalnej kwocie 18 000,00 zł.
 4. Zatrudnieniu w ramach prac interwencyjnych (10 osób ).

 

 

 

Uczestnikom gwarantujemy:

 • stypendia w wysokości ustawowej,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów przejazdu.

 

 

 

Grupami preferowanymi w projekcie będą osoby :

 • w wieku 50-64 lat                  -  74 osoby
 • w wieku do 30 roku życia        -  155 osób
 • w przedziale wiekowym 15-24 lata   - 145 osób
 • niepełnosprawne                    -  14 osób
 • długotrwale bezrobotne          -  50 osób
 • zamieszkujące tereny wiejskie  -  56 osób

 

W związku z trudną sytuacją ww. grup na lokalnym rynku pracy na etapie rekrutacji preferowane będą osoby niepełnosprawne oraz w wieku 50-64 lat.

 

 

Rekrutacja:

 

Rekrutacja  do udziału w projekcie prowadzona będzie w sposób bezpośredni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze mieszczącym się przy ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze

 w terminie od 01.02.2013 r. do 30.09.2013 r.

Rekrutacja ostateczna uczestników do projektu zakończona zostanie wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

 

Projekt „Tylko dla aktywnych” promuje zasadę równości szans płci, nie ograniczając żadnej z nich dostępu do informacji oraz udziału w projekcie.

 

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze pokój nr 2 i 3.

Forma aktywizacji dodana przez: Michał Wroński (2013-02-06 12:21:26) , zredagowana przez: Łukasz Jedynak (2013-06-13 10:32:37)
Data wydarzenia : 2013-02-03
Data publikacji : 2013-02-03

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/aktualnosc/2/tylko-dla-aktywnych