Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 73185
Aktualności dla osób bezrobotnych 8582
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8201
Przyznanie statusu bezrobotnego 6949
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6065
Utrata statusu bezrobotnego 6083
Utrata statusu poszukującego pracy 5464
Rejestracja bezrobotnych 17730
Rejestracja przez Internet 11441
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 7246
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 16120
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8956
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 6305
Rejestracja poszukujących pracy 7906
Rejestracja przez Internet 7333
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5680
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5944
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 5486
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8771
Prawa bezrobotnych 7145
Prawa poszukujących pracy 6400
Obowiązki bezrobotnych 7090
Obowiązki poszukujących pracy 6121
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13305
Pośrednictwo pracy krajowe 5719
Giełda pracy 7387
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 39193
Pośrednicy realizujący usługę 5522
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 6940
Poradnictwo zawodowe 7859
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 13476
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 6411
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 5772
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7655
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 10705
Szkolenia grupowe 7687
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 7966
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 8357
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6036
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 5509
Plan szkoleń 7615
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 7492
Egzaminy/ licencje 6051
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 13610
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 2938
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7421
Staże 26964
Prace interwencyjne 6629
Roboty publiczne 5673
Prace społecznie użyteczne 9956
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5896
Usługa tłumaczenia języka migowego 5060
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18109
Wysokość świadczeń pieniężnych 39808
Zasiłek dla bezrobotnych 11185
Ubezpieczenie zdrowotne 5834
Dodatek aktywizacyjny 8552
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16358
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 7066
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 9205
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 11276
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 9673
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 7718
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9647
Zwrot kosztów przejazdu 8128
Zwrot kosztów zakwaterowania 5584
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 7275
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6515
Pożyczka szkoleniowa 9445
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5020
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 9509
Inne finansowe formy wsparcia 6355
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 7171
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 4653
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5171
Agencje zatrudnienia 7228
Inne informacje 7123
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9460
Dokumenty do pobrania 34039
Zasięg terytorialny 6557
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 34932
Zgłoszenie oferty pracy 16707
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7448
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6073
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6015
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6360
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5524
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5433
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13729
Pośrednictwo pracy krajowe 7433
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5271
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5808
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10449
Staże 16320
Pliki do pobrania dla pracodawcy 5730
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 7258
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10440
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 6472
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 7064
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 12916
Prace interwencyjne 7513
Roboty publiczne 5738
Prace społecznie użyteczne 9562
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5272
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5060
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6396
Zwolnienia grupowe 7808
Zwolnienia Monitorowane 7260
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5413
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 5827
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5600
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8527
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 15867
Dokumenty do pobrania 40829
Zatrudnianie cudzoziemców 12617
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 15383
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 9701
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 2650
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 2312
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 6509
Kontakt do urzędu pracy 94949
Telefony Urzędu Pracy 6114
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 16024
Komunikat o dniu wolnym 31 sierpnia br. 272
O urzędzie 14387
Struktura organizacyjna Urzędu 10450
Zakres kompetencji 7863
Godziny urzędowania 30676
Ochrona danych osobowych 4472
Sprawozdania finansowe 569
Sprawozdanie za rok 2019 574
Przyjmowanie i załatawianie spraw 3299
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7808
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 5051
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 4594
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 3534
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 2866
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 2446
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 13431
Programy 8312
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 3733
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 4174
Projekty EFS 9110
Realizowane 6918
PO WER 9058
RPO WD 5369
Zrealizowane 4127
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 2768
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 2861
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 3522
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 3755
Projekt "Tylko dla aktywnych" 7038
Analizy i statystyki 10287
Statystyka za rok 2019 1464
Statystyka za rok 2018 2892
Statystyka archiwum 6463
Statystyka za rok 2017 2716
Statystyka za rok 2016 2975
Statystyka za rok 2015 3942
Statystyka za rok 2014 4947
Statystyka za rok 2013 5758
Statystyka za rok 2012 5540
Informacja sygnalna 2018 2491
Informacja sygnalna archiwum 6956
2017 2322
2016 3152
2015 4083
2014 4914
2013 5364
2012 6097
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 10497
Publikacje Urzędu Pracy 6881
Przydatne linki 7569
Linki dla osób niepelnosprawnych 6326
Linki do szkół i uczelni 6276
Wnioski elektroniczne do PUP 9124
Ankieta oceniająca pracę urzędu 7345
Galerie 7435
III Targi Pracy 8232
IV Targi Pracy 4550
Biuletyn Informacji Publicznej 3064
Instrukcja korzystania z BIP 3038
Praca w urzędzie 10380
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 262
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 257
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 258
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 3119
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 1968
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1968
Wydarzenia PUP 4391
Targi Pracy 4413
IV Targi Pracy (10.04.2015) 4893
III Targi Pracy (28.03.2014) 4052
Zapytania ofertowe 4644