Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 55400
Aktualności dla osób bezrobotnych 4756
Pożyczka na podjęcie działalności - Wsparcie w starcie II 1570
Własny biznes nie jest dla wybranych 846
Przedsiębiorcze kobiety 704
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5355
Przyznanie statusu bezrobotnego 4230
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3599
Utrata statusu bezrobotnego 3499
Utrata statusu poszukującego pracy 3107
Rejestracja bezrobotnych 10157
Rejestracja przez Internet 6470
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4250
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9765
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5436
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3823
Rejestracja poszukujących pracy 5117
Rejestracja przez Internet 4445
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3217
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3571
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3198
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5985
Prawa bezrobotnych 4453
Prawa poszukujących pracy 3823
Obowiązki bezrobotnych 4362
Obowiązki poszukujących pracy 3669
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9705
Pośrednictwo pracy krajowe 3504
Giełda pracy 4766
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 19704
Pośrednicy realizujący usługę 3208
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4231
Poradnictwo zawodowe 4380
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 8498
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 4084
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3317
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4471
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 6720
Szkolenia grupowe 5379
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 4701
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 4490
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3428
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 3246
Plan szkoleń 4844
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3632
Egzaminy/ licencje 3733
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 9353
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 540
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4992
Staże 16150
Prace interwencyjne 4019
Roboty publiczne 3242
Prace społecznie użyteczne 6696
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3572
Usługa tłumaczenia języka migowego 2853
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13796
Wysokość świadczeń pieniężnych 30478
Zasiłek dla bezrobotnych 7231
Ubezpieczenie zdrowotne 3504
Dodatek aktywizacyjny 5440
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11312
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 4629
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 5264
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 6746
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 5489
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 4874
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6572
Zwrot kosztów przejazdu 5266
Zwrot kosztów zakwaterowania 3405
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 4726
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4121
Pożyczka szkoleniowa 6639
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2922
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5534
Inne finansowe formy wsparcia 4014
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 5106
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 1831
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3033
Agencje zatrudnienia 4625
Inne informacje 4645
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6798
Zasięg terytorialny 3681
Dokumenty do pobrania 22275
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 21603
Zgłoszenie oferty pracy 9268
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4408
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3519
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3456
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3851
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3083
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3225
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8954
Pośrednictwo pracy krajowe 4602
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2862
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3198
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6292
Staże 9507
Pliki do pobrania dla pracodawcy 3274
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 4103
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7055
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3261
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 4237
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 7109
Prace interwencyjne 3715
Roboty publiczne 3047
Prace społecznie użyteczne 6132
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3003
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2854
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3890
Zwolnienia grupowe 5113
Zwolnienia Monitorowane 2667
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3179
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3395
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3385
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5667
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9686
Dokumenty do pobrania 28062
Zatrudnianie cudzoziemców 6164
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 1403
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 4169
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 3849
Kontakt do urzędu pracy 67984
Telefony Urzędu Pracy 16533
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 11013
O urzędzie 10159
Struktura organizacyjna Urzędu 6724
Zakres kompetencji 4757
Godziny urzędowania 21176
Ochrona danych osobowych 873
Przyjmowanie i załatawianie spraw 1560
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4305
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 2154
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 1982
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 920
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 164
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 9652
Programy 5203
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 940
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 1539
Projekty EFS 5841
Realizowane 3905
PO WER 2209
RPO WD 1903
Zrealizowane 1592
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 155
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 166
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 937
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 963
Projekt "Tylko dla aktywnych" 4298
Analizy i statystyki 6660
Statystyka za rok 2017 839
Informacja sygnalna 2017 504
Statystyka archiwum 3895
Statystyka za rok 2016 360
Statystyka za rok 2015 1229
Statystyka za rok 2014 2286
Statystyka za rok 2013 3139
Statystyka za rok 2012 3003
Informacja sygnalna archiwum 4421
2016 374
2015 1153
2014 1806
2013 2507
2012 3219
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 7130
Publikacje Urzędu Pracy 3896
Przydatne linki 4713
Linki dla osób niepelnosprawnych 3641
Linki do szkół i uczelni 3648
Wnioski elektroniczne do PUP 5597
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4645
Galerie 4518
III Targi Pracy 5082
IV Targi Pracy 1681
Biuletyn Informacji Publicznej 1436
Instrukcja korzystania z BIP 1485
Praca w urzędzie 4866
Wydarzenia PUP 1769
Targi Pracy 1614
IV Targi Pracy (10.04.2015) 2143
III Targi Pracy (28.03.2014) 1535
Zapytania ofertowe 2014