Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 74099
Aktualności dla osób bezrobotnych 8924
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8497
Przyznanie statusu bezrobotnego 7210
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6317
Utrata statusu bezrobotnego 6338
Utrata statusu poszukującego pracy 5673
Rejestracja bezrobotnych 18728
Rejestracja przez Internet 12207
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 7547
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 16942
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9320
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 6597
Rejestracja poszukujących pracy 8171
Rejestracja przez Internet 7618
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5953
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 6192
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 5721
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9002
Prawa bezrobotnych 7429
Prawa poszukujących pracy 6682
Obowiązki bezrobotnych 7350
Obowiązki poszukujących pracy 6340
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13574
Pośrednictwo pracy krajowe 5952
Giełda pracy 7648
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 40674
Pośrednicy realizujący usługę 5756
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 7186
Poradnictwo zawodowe 8175
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 13958
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 6650
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 6003
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7957
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 11055
Szkolenia grupowe 7930
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 8446
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 8846
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6363
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 5743
Plan szkoleń 7887
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 7819
Egzaminy/ licencje 6276
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 13980
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 3183
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7661
Staże 28213
Prace interwencyjne 6915
Roboty publiczne 5941
Prace społecznie użyteczne 10284
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 6126
Usługa tłumaczenia języka migowego 5280
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18386
Wysokość świadczeń pieniężnych 40202
Zasiłek dla bezrobotnych 11535
Ubezpieczenie zdrowotne 6095
Dodatek aktywizacyjny 8833
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16848
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 7313
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 9517
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 11834
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 10013
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 8040
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9980
Zwrot kosztów przejazdu 8434
Zwrot kosztów zakwaterowania 5813
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 7509
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6783
Pożyczka szkoleniowa 9740
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5248
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 9896
Inne finansowe formy wsparcia 6605
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 7408
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 4959
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5405
Agencje zatrudnienia 7510
Inne informacje 7372
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9688
Dokumenty do pobrania 34878
Zasięg terytorialny 6858
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 35308
Zgłoszenie oferty pracy 17532
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7713
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6315
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6298
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6639
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5801
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5667
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14067
Pośrednictwo pracy krajowe 7799
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5532
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6067
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10809
Staże 16896
Pliki do pobrania dla pracodawcy 5985
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 7584
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10759
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 6870
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 7324
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 13358
Prace interwencyjne 7877
Roboty publiczne 6127
Prace społecznie użyteczne 9973
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5532
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5308
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6657
Zwolnienia grupowe 8110
Zwolnienia Monitorowane 7567
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5673
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6080
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5830
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8857
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 16358
Dokumenty do pobrania 41313
Zatrudnianie cudzoziemców 13044
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 16191
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 10154
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 3156
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 2642
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 6757
Aktualności 177
Kontakt do urzędu pracy 96776
Telefony Urzędu Pracy 7255
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 16718
Komunikat o dniu wolnym 31 sierpnia br. 554
O urzędzie 14724
Struktura organizacyjna Urzędu 10781
Zakres kompetencji 8179
Godziny urzędowania 31133
Ochrona danych osobowych 4792
Sprawozdania finansowe 848
Sprawozdanie za rok 2019 852
Przyjmowanie i załatawianie spraw 3469
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8123
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 5365
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 4913
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 3839
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 3159
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 2750
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 13879
Programy 8717
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 4023
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 4497
Projekty EFS 9462
Realizowane 7232
PO WER 9465
RPO WD 5728
Zrealizowane 4458
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 3058
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 3152
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 3812
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 4040
Projekt "Tylko dla aktywnych" 7314
Analizy i statystyki 10612
Statystyka za rok 2019 1768
Statystyka za rok 2018 3206
Statystyka archiwum 6773
Statystyka za rok 2017 2994
Statystyka za rok 2016 3259
Statystyka za rok 2015 4234
Statystyka za rok 2014 5237
Statystyka za rok 2013 6037
Statystyka za rok 2012 5819
Informacja sygnalna 2018 2792
Informacja sygnalna archiwum 7264
2017 2667
2016 3501
2015 4433
2014 5299
2013 5690
2012 6403
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 10851
Publikacje Urzędu Pracy 7227
Przydatne linki 7911
Linki dla osób niepelnosprawnych 6612
Linki do szkół i uczelni 6570
Wnioski elektroniczne do PUP 9489
Ankieta oceniająca pracę urzędu 7638
Galerie 7765
III Targi Pracy 8558
IV Targi Pracy 4846
Biuletyn Informacji Publicznej 3218
Instrukcja korzystania z BIP 3187
Praca w urzędzie 10728
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 632
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 612
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 640
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 3786
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 2400
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 2466
Wydarzenia PUP 4644
Targi Pracy 4735
IV Targi Pracy (10.04.2015) 5212
III Targi Pracy (28.03.2014) 4355
Zapytania ofertowe 4923