Bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

Logo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze posiada wolne środki na realizację bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

 

czytaj więcej

Szkolenia dla osób bezrobotnych

 logo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze oferuje szkolenie dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia.

czytaj więcej

Badanie potrzeb szkoleniowych pracodawców

Badanie potrzeb pracodawców dot. zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2018

czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające uaktualniony na 2018 r.  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Kurs spawania metodą elektryczną  - dla 1 osoby bezrobotnej.

czytaj więcej