Prawa pracodawców i przedsiębiorców

 

Prawa pracodawcy

W aspekcie współpracy z urzędem - zgodnie z art. 36 pkt 5 a,b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 , /Dz U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm. / oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm. ), pracodawca ma prawo :

 • zgłosić ofertę pracy do jednego, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
 • zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
 • zgłosić zamiar przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez urząd kandydatami, w siedzibie urzędu w określonym dniu w sali pracodawców / giełda pracy /.
 • zgłosić zamiar udziału w organizowanych corocznie Targach Pracy, będących formą bezpośredniego kontaktu zaproszonych pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy.
 • skorzystania z aktywnych form wsparcia dla pracodawców.
 • skorzystania z pomocy doradcy zawodowego
  • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
  • Powyższa pomoc jest świadczona przez doradcę zawodowego w formie porady indywidualnej na jego wniosek. /Wniosek do pobrania poniżej/.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:02:24) , zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-08-12 10:33:38)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek pracodawcy o skorzystanie z pomocy Doradcy Zawodowego 2012-11-29 167kB POBIERZ