Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Usługi EURES w Polsce dla polskich pracodawców obejmują:

 • Ogłoszenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu

  Dostęp do internetowej bazy ofert pracy z krajów EOG mają wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą. Zamieszczenie oferty pracy na portalu to doskonałe narzędzie promocji oferty pracy we wszystkich krajach EOG.

 • Ogłoszenie oferty pracy w wybranym kraju EOG

  W przypadku zainteresowania zatrudnieniem pracowników z wybranego lub wybranych krajów EOG, zagraniczny doradca EURES ze wskazanego kraju rozpowszechni daną ofertę stosując metody używane przez zagraniczny urząd pracy, z którego pochodzi.

  Prowadzenie rekrutacji pracowników z wybranego kraju EOG

  • Zebranie CV kandydatów,
  • Wstępną selekcję kandydatów,
  • Pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą.

 • Informacje o międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą

  Polski pracodawca ma możliwość udziału w targach pracy zagranicą. Aktualną listę targów znajdziesz w zakładce "Międzynarodowe Targi Pracy / za granicą".

  W celu skorzystania z ww. usług należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby firmy lub miejsca wykonywania pracy.

 • Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu

  Ponadto pracodawcy mogą skorzystać z możliwości oferowanych przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu

  Portal oferuje:

  • Dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli EOG szukających pracy za granicą,
  • Funkcję Mój EURES umożliwiającą dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb pracodawcy,
  • Możliwość ogłoszenia oferty pracy w bazie na portalu (za pośrednictwem lokalnych urzędów pracy),
  • Dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat sytuacji na krajowych i regionalnych rynkach pracy w krajach EOG.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:04:04) , zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-08-12 15:06:24)