Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

Kto może otrzymać refundację składek na ubezpieczenie społeczne?

Jeżeli jesteś pracodawcą, który zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, a po upływie 12 miesięcy skierowany bezrobotny jest nadal u Ciebie zatrudniony, możesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak długo przysługuje refundacja?

Jeżeli jesteś pracodawcą, który spełnia powyższy warunek, możesz ubiegać się o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Refundacja jest dokonana, na podstawie wniosku rozliczeniowego, przez urząd pracy po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia osoby bezrobotnej, skierowanej przez urząd pracy, pod warunkiem, że osoba ta jest nadal przez Ciebie zatrudniona.

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne?

Jeżeli chcesz otrzymać refundację, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy.

Pamiętaj!

Wniosek o refundację należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Dlaczego warto starać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne?

Powiatowy urząd pracy zwróci Ci koszty składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości do 300% minimalnego wynagrodzenia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:11:31) , zredagowana przez: Adrian Bartoń (2016-01-07 14:53:25)