Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:14:12) , zredagowana przez: adm (2012-11-21 11:05:10)