Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Zwrot dodatkowych kosztów to maksymalnie dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Zwrotu dokonuje starosta (prezydent miasta) zgodnie z umową zawartą  z pracodawcą. Refundacja dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:14:56) , zredagowana przez: adm (2012-11-21 11:04:41)