Szkolenia grupowe

Szkolenia grupowe to szkolenia dla grup:

  • bezrobotnych –  organizowane przez urząd pracy dla bezrobotnych z inicjatywy pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej lub na  podstawie zgłoszeń grup zainteresowanych lub kilku pojedynczych kandydatów,
  • pracowników – organizowane przez urzędy pracy na wniosek pracodawców, na zasadach określonych w ustawie.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 11:25:55) , zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-06-03 11:56:19)