Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ

Co to jest kwestionariusz zainteresowań zawodowych (KZZ)?

KZZ to narzędzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań zawodowych. KZZ powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych.

Został opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby poradnictwa zawodowego świadczonego w urzędach pracy. Pomaga on doradcom zawodowym w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych osób, które zgłaszają się do urzędów pracy.

Został dostosowany do polskiego rynku pracy oraz uwzględnia polskie normy kulturowe. Ma dwie wersje - dla młodzieży i dla dorosłych. Dostępny jest w wersji papierowej i komputerowej.

Narzędzie to ma formę kwestionariusza i składa się z :

 • 224 pytań w wersji dla młodzieży
 • 209 pytań w wersji dla dorosłych

KZZ bada następujące zainteresowania zawodowe:

 • Artystyczne
 • Badawcze
 • Handlowe
 • Komunikacyjne
 • Konwencjonalne
 • Mechaniczne
 • Opiekuńcze
 • Perswazyjne
 • Przedsiębiorcze
 • Realistyczne
 • Społeczne.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 11:29:45) , zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-05-26 12:54:48)