Giełda pracy

Na życzenie pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze może zorganizować giełdę pracy  w swojej siedzibie w formie wcześniej ustalonej, tj.

  • zamkniętej - z wyselekcjonowaną grupą bezrobotnych i poszukujących pracy bądź

  • otwartej - dostępnej dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu z pracodawcą.

    Spotkania te organizuje się w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy – najczęściej w tym samym zawodzie.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 11:34:31) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2015-12-18 13:51:14)