Usługa tłumaczenia języka migowego

 
Powiatowy Urząd Pracy w  Jaworze zapewnia dostęp do świadczenia usługi tłumaczenia języka migowego


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zapewnia dostęp do świadczenia usługi tłumaczenia języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumaczenia języka migowego

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia na druku zgłoszenia /do pobrania poniżej/ co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

  • do Sekretariatu urzędu  - ul. Strzegomska 7, pok. 15 I piętro,

  • telefonicznie pod nr: 76 729 11 00 korzystając  z pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie, 

  • faxem: 76 729 11 38

  • elektronicznie na adres : wrja@praca.gov.pl
Strona dodana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2012-11-29 11:47:23) , zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-07-02 09:57:14)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF zgłoszenie potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego 2012-11-29 225.42kB POBIERZ