Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy