Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

  1. Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny złożyła wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego a była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych.

  2. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się
    o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:32:36) , zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-05-22 13:35:40)