Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

 
USŁUGI EURES
sprawdzona praca za granicą

EURES wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, ma ułatwić pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego EOG, a także pomóc pracodawcom poszukującym pracowników z innego kraju.

Ogólnodostępny portal internetowy EURES umożliwia dostęp do:

 • Bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych
  rekrutacją pracowników z zagranicy;
 • Bazy CV osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą,
  (z bazy tej korzystają pracodawcy);
 • Informacji na temat warunków życia i pracy oraz sytuacji
  na rynkach pracy w krajach członkowskich;
 • Informacji o możliwościach kształcenia w Europie, staży, wymian
  i stypendiów;
 • Bazy Doradców Eures we wszystkich krajach EOG;
 • Wzory CV we wszystkich językach EOG;
 • Adresów urzędów pracy za granicą;
 • Odnośniki do innych przydatnych stron internetowych;

Do kogo skierowana jest usługa EURES

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Cele realizowane przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia EURES

Główne cele realizowane przez  EURES to:

 • umożliwianie pracodawcom oraz poszukującym zatrudnienia dostępu do informacji,
 • doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej,
 • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy,
 • stworzenie prawdziwego europejskiego rynku pracy poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG,
 • a tym samym dążenie do jak największej przejrzystości rynków pracy.

EURES dla młodych

Usługi EURES skierowane do sektora absolwentów:

 1. działania z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy www.eures.europa.eu
 2. działania informacyjne:
  • PLOTEUS – portal o możliwościach kształcenia w Europie;
  • Europejski Portal Młodzieżowy – informacje dotyczące wolontariatu, nauki oraz staży w Unii Europejskiej;
  • EURODESK Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Jak skorzystać z usług EURES w naszym urzędzie pracy?

W Polsce doradcy EURES działają przy Wojewódzkich Urzędach Pracy. Doradców wspierają pośrednicy pracy znajdujący się w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy - także w naszym.

Osoba poszukujaca zatrudnienia za granicą może zapoznać się z dostępnymi ofertami pracy w ramach EURES upowszechnianymii w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP - na tablicy informacyjnej na praterze urzędu oraz w pok. 3.

Wszystkie osoby chcące podjąć zatrudnienie za granicą mogą zarejestrować się również w Bazie EURES poprzez wypełnienie i wysłanie kwestionariusza w celu wpisania go do bazy osób poszukujących pracy.

 


Usługę realizuje


Pośrednik pracy realizujący zadania EURES
Anna Turek
kontakt: pok. 3 /parter/ 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7
tel. 76 729 11 03

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:27) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2015-12-18 13:56:52)