Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:42) , zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-07-07 10:42:37)