Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa  w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub  działalność   gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy możliwe jest sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szcegóły dofinansowania regulują poniższe Zasady finansowania z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych

 

Szczegółowe informacje

Informacji na temat uslugi rynku pracy udziela Doradca Klienta - pok.1 /parter Centrum Aktywizacji Zawodowej/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Kontakt telefoniczny: 76 729 11 01

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:45) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2015-12-18 14:10:58)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF zasady finansowania kosztow studiow podyplomowych 2014 r 2014-01-29 242.66kB POBIERZ