Dyrekcja

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Dział Finansowo - Księgowy

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Ewidencji i świadczeń ul. Piłsudskiego w Jaworze

LPiK w Bolkowie ul. Kolejowa