Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy
Statystyki graficzne

Główny księgowy

Numer oferty: Oferta ważna: od 2018-12-19 do 2019-01-31
Stanowisko: Główny księgowy Branża Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
Miejsce pracy: Paszowice, powiat jaworski, gmina Paszowice, woj. DOLNOŚLĄSKIE
Ilość miejsc: 1
Zakres obowiązków: zadania z zakresu księgowości i rachunkowości budżetowej. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Ośrodka i Skarbnika Gminy. Przestrzeganie przepisów prawa
Wykształcenie: średnie zawodowe
Umiejętności i uprawnienia: 1) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, 2) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolności analityczne oraz kontaktów z podmiotami zewnętrznym.
Inne: 1) obywatelstwo polskie, 2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych, 3) zaświadczenie o niekaralności z KRK (Sąd Legnica), 4) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), 5) spełnienie jednego z poniższych warunków: a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości budżetowej; b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości budżetowej, 6) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku, 7) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza w zakresie narzędzi biurowych (Ms Office).
Wynagrodzenie: 2000.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną