? Jak usuwać wybrane elementy w kreatorze CV

Aby usunąć wybrane dane, należy skorzystać z przycisków usuwania. Oznaczone są obrazkiem kosza na śmieci i po najechaniu podświetlają na czerwono element, który może zostać usunięty.

? Zobacz na filmie