Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Aktualności dla pracodawców
Statystyki graficzne

Aktualności dla pracodawców

Czytaj więcej

 

 


 

 

Spotkanie informacyjne w Legnicy dla przedsiębiorców rzemieślników 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia dla dolnośląskich przedsiębiorców, w tym szczególności rzemieślników.

 

Czytaj więcej....

 


 

 

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

 

Więcej info  pod linkiem >>  LINK  <<

 

 

 

 

 


 

 

 


„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JAWORSKIM (III)”
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ /PO WER/

 

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (III)” Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza do udziału w projekcie Pracodawców w zakresie organizacji miejsc stażu oraz osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, w tym osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) -tzw. młodzież NEET.

 

Więcej....

 

 


 

 

 

  „ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB Z TERENU POWIATU JAWORSKIEGO, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ
W SZCZEGÓLNEJ  SYTUACJI NA RYNKU PRACY” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO /RPO

 

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza do udziału w projekcie osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), należące do jednej z poniższych grup:

1)      Osoby długotrwale bezrobotne,
2)      Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
3)      Osoby o niskich kwalifikacjach /posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne – absolwenci szkół zasadniczych, liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników/,
4)      Osoby w  wieku powyżej 50 lat,
5)      Osoby z terenów wiejskich.

 

Więcej....

 


 

 

 POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE INFORMUJE, IŻ UDOSTĘPNIONO WZORY WNIOSKÓW
O  ORGANIZACJĘ FORM WSPARCIA W 2017 ROKU. 


          Pobierz Wniosek
          


 

 

Osoba niepełnosprawna na rynku pracy -  Poradnik dla pracowników  i pracodawców


Przedmiotem poradnika jest opis i analiza dostępnych w Polsce form wsparcia zatrudniania niepełnosprawnych. Została w nim omówiona zarówno pomoc oferowana osobom kształcącym się, zatrudnionym, samozatrudnionym i poszukującym pracy, które dotknięte są różnego rodzaju niepełnosprawnością, jak i pomoc dostępna pracodawcom, którzy niepełnosprawnych zatrudniają 

http://fen.net.pl/wp-content/uploads/2016/06/ON-na-rynku-pracy-poradnik.pdf

 

 


 

Strona dodana przez: Michał Wroński (2014-02-06 14:23:19)
Zredagowana przez: Michał Wroński (2017-11-10 08:49:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/aktualnosci-dla-pracodawcow/223