Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji » BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH
Statystyki graficzne

BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH

Centrum Aktywizacji Zawodowej poniżej zamieszcza propozycję
bezkosztowych szkoleń innych instytucji i organizacji.
Być  może znajdą Państwo coś dla siebie

 


 

 

 

bezpłatne kursy komputerowe ECDL dla osób w wieku 50+

 

 

 

 

 


 Bezpłatne szkolenie zawodowe z języka angielskiego z gwarantowanym stażem Dla młodych do 24 lat 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza osoby do 24. roku życia do skorzystania
z bezpłatnego szkolenia połączonego z 3 miesięcznym stażem zawodowym
organizowanym przez VIVID Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu AKTYWNA MŁODOŚĆ POKL.06.01.01-02-020/12

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

 1. zarejestrowane jako bezrobotne,
 2. nie pozostające w zatrudnieniu przez nieprzerwany okres co najmniej 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 3. w wieku 15-24 lat zamieszkujące na obszarze powiatu jaworskiego 

Zapraszamy do pok. 2, 3, 1, 20 lub 21 celem zapisania sięNa listę osób zainteresowanych udziałem  w projekcie.
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w siedzibie PUP w Jaworze. W przypadku zebrania grupy do projektu szkolenia odbywać się będą w Jaworze.

W ramach wsparcia uczestnicy skorzystają z:

 • Indywidualnego Planu Działania
 • Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • szkolenia zawodowego do wyboru:
  • Administrator sieci komputerowych
  • Projektant baz danych
 • szkolenia z języka angielskiego
 • 3 miesięcznego płatnego stażu zawodowego

W ramach projektu przewidziano:

 • Catering
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe /za wszystkie szkolenia - 1 219,20 zł netto/ i stażowe /1500 zł brutto/ netto/
 • zwrot kosztów dojazdu
 • certyfikat VCC
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/stażu.

 „Równi na rynku pracy”

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do wzięcia udziału w projekcie systemowym realizowanym w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaworze

Czas realizacji: sierpień 2014 – grudzień 2015

Kryteria rekrutacji

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:

 • ukończyć 18 r.ż. i nie ukończyć 25 r.ż.,
 • być osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się,
 • nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia:

 • bezpłatne szkolenia zawodowe,
 • bezpłatne kursy, do wyboru m.in.:
  • kurs językowy,
  • sprzedawca-kasjer z obsługą kas fiskalnych,
  • magazynier,
  • operator koparko-ładowarki,
  • monter rusztowań,
  • kurs komputerowy,
  • prawo jazdy kat. B,
  • przedsiębiorczość,
  • stylizacja paznokci,
 • staże zawodowe u pracodawców wraz ze stypendium dla uczestników,
 • wsparcie zatrudnienia,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • konsultacje specjalistyczne, doradcze, psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW

Zapisy do projektu:

 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jaworze, ul. Wiejska 5, tel.76 8548374; e-mail: m.duda-jakubowicz@ohp.pl
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy: Ewa Wójtów, tel. 76 8624737

 


 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która zamieszkuje w województwie dolnośląskim, nie była, nie jest i nie będzie objęta wsparciem w ramach projektów w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3 i spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest w wieku 25-49 lat i posiada co najwyżej wykształcenie średnie,
 • jest w wieku powyżej 50 lat (bez względu na poziom wykształcenia).

Jakie kursy realizowane są w ramach projektu?

 • Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL Start – poziom podstawowy (60 godz.)

  Program kursu:
  • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  • przetwarzanie tekstów,
  • użytkowanie baz danych,
  • przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 • Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL Core – poziom zaawansowany (100 godz.)

  Program kursu:
  • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  • użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
  • przetwarzanie tekstów,
  • arkusze kalkulacyjne,
  • użytkowanie baz danych,
  • grafika menadżerska i prezentacyjna,
  • przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 • Język niemiecki z certyfikatem (180 godz.) – Język niemiecki z certyfikatem na poziomie A2
  Program kursu dostosowany do wiedzy i umiejętności uczestników. Uczestnik po zakończeniu kursu przystępuje do egzaminu, po którym uzyskuje certyfikat językowy na poziomie min. A2

Uwaga! Każdy z kursantów otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w dogodnych dla uczestników terminach i miejscowościach na terenie całego Dolnego Śląska (w miejscu skompletowania 12-osobowej grupy)

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o kryteriach i procedurze rekrutacji dostępne są na stronie internetowej projektu www.battre.pl oraz w biurze projektu:

Legnica, ul. Kominka 9 pok. 103
tel./fax 76-720-86-53, kom. 880-952-478
e-mail: szkolenia@ battre.pl

 


 

 

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria formalne:

 • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • jest w wieku 25-64 lata,
 • mieszka w województwie dolnośląskim,
 • nie była, nie jest i nie będzie objęta wsparciem w ramach projektów w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3.

Do projektu zapraszamy zwłaszcza osoby z maksymalnie średnim wykształceniem

Procedura rekrutacji

 1. Wypełnienie i złożenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu www.szkolenia.profesja.biz oraz w biurze projektu.
  Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 2. Przystąpienie do testu wiedzy.

 3. Podpisanie wymaganych dokumentów.

 Szczegółowa oferta projektu

 • Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL Start – poziom podstawowy (60 godz.)

  Program kursu:
  • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  • przetwarzanie tekstów,
  • użytkowanie baz danych,
  • przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 • Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL Core – poziom zaawansowany (100 godz.)

  Program kursu:
  • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  • użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
  • przetwarzanie tekstów,
  • arkusze kalkulacyjne,
  • użytkowanie baz danych,
  • grafika menadżerska i prezentacyjna,
  • przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Uwaga! Każdy z kursantów otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w dogodnych dla uczestników terminach i miejscowościach na terenie województwa dolnośląskiego
Szczegółowe informacje na stronie www.szkolenia.profesja.biz lub pod numerami telefonów: 076-720-86-53 lub 607-597-851

Organizator:

CENTRUM SZKOLENIOWE – PROFESJA
ul. Kominka 9 pok. 103
59-220 Legnica


 

Bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL w ramach projektu "Cyfrowi=Przebojowi". Link do strony organizatora.


 

Bezpłatne szkolenie ECDL w ramach projektu "Dolnośląska Akdemia ECDL dla 50+. Link do strony organizatora"


 

Ośrodek szkolenia 2xTAK zaprasza na
bezpłatny kurs spawacza MAG

 

Szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Liczba miejsc ograniczona – 70. Mile widziane osoby po 50 roku życia.

Wymiar godzin szkolenia: 24 godziny na grupę szkolenie motywujące oraz aktywnego poszukiwania pracy, MAG 177 godzin, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych, 120 zajęć praktycznych oraz 24 rysunku technicznego.

W czasie szkolenia zapewniony będzie:

 •  Bezpłatny dojazd do miejsca szkolenia
 •  Bezpłatny obiad i przerwa kawowa
 •  Bezpłatne badania lekarskie
 •  Opłacony egzamin państwowy

Szkolenia organizowane będą na terenie Bolesławca (75/732-22-55), Legnicy (76/877-64-52) oraz Zgorzelca (75/775-59-99). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu.

 


 

Szkolenia językowe i komputerowe 50 +Certyfikowane szkolenia z zakresu języka angielskiego, języka niemieckiego oraz podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przystąpiła do realizacji kolejnego Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+. II edycja”. Głównym celem Projektu jest podwyższenie i rozwój kompetencji pracowniczych w zakresie umiejętności technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz znajomości języków obcych wśród uczestników szkoleń.

Warunki uczestnictwa

Oferujemy bezpłatne szkolenia z obsługi komputera oraz  języka angielskiego i języka niemieckiego.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 50 rok życia,
 • bezrobotne jak i pracujące (w tym samozatrudnieni),
 •  zameldowane na terenie subregionu legnickiego,
 •  które dotąd nie uczestniczyły w tego typu szkoleniach finansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • z własnej inicjatywy zainteresowane są podniesieniem swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje są dostępne w Biurze Projektu i na stronie www.akademiarozwoju.pwsz.legnica.edu.pl. lub pod numerami telefonów: 076-723-23-62 oraz 076-723-22-62

Terminy spotkań będą dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników szkoleń. Liczba miejsc ograniczona


 

Bezpłatne kursy językowe dla mieszkańców Dolnego Śląska. Link do strony organizatora

 

Dolny Śląsk bez barier językowych

Rekrutacja do projektu

Do projektu przystąpić mogą wyłącznie mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Śląska, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje językowe oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. pozostają bez zatrudnienia przez okres minimum 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 2. posiadają co najwyżej średnie wykształcenie.

Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 14.05.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Dokumenty, które należy złożyć

 • formularz zgłoszenia
 • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenia o statusie na rynku pracy, (dla osób bezrobotnych),
 • oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej (dla osób samozatrudnionych).

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać:

 • osobiście w Biurze projektu zlokalizowanym we Wrocławiu w siedzibie C.L. Consulting i Logistyka sp. o.o. przy ul. Sołtysowickiej 19b (pok. 213 w godzinach od 9.00 – 16.00)
 • za pośrednictwem poczty wysłanej na adres :

  C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o.
  ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
  z dopiskiem "DŚ bez barier językowych”

 • skanem na adres: projekty@cl-consulting.com.pl pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów przed rozpoczęciem kursu.

O PRZYJĘCIU DO PROJEKTU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i rekrutacji uzyskać można w Biurze projektu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19 B, pokój 213, pod numerem tel. (71) 324 68 42 wew. 172 oraz na stronie internetowej organizatora.


Kurs spawalniczy 

Bezpłatne szkolenie spawalnicze link do strony organizatora


Kurs obsługi komputera

  Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Dolnego Śląska. Link do strony organizatora

Jeżeli zbierze się grupa min. 12 osób chętnych szkolenie odbędzie sie w Jaworze.
Osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zapraszamy do pok. 1 /CAZ parter/ ul. Strzegomska 7


 

Kompleksowe szkolenia dla pracowników usuwających wyroby azbestowe z terenu Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu bezpłatnych szkoleń z usuwania, transportu i utylizacji azbestu oraz w zakresie pozyskiwanie środków na ten cel. Projekt jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane przez nas szkolenie jest zgodne z dyrektywami unijnymi 2003/18/WE PEiR z 27.03.2003r., oraz dyrektywą 1999/77/WE z dnia 01.01.2005r. i przewiduje utylizację materiałów azbestowych w Polsce do końca 2032.

Kryteria dostępu przedsiębiorstw

 • Mikro-, małe, lub średnie przedsiębiorstwa
 • Siedziba firmy na Dolnym Śląsku
 • Główny nr PKD należący do sekcji F(budownictwo)

Kryteria dostępu uczestników

 • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
 • Wykształcenie co najwyżej średnie

Zyskujesz nieodpłatnie

 • Aż 30 godzin zajęć praktycznych
 • Kurs na wysokości z uprawnieniami
 • Indywidualne konsultacje
 • Certyfikaty i zaświadczenia MEN

Więcej informacji

Wszystkie potrzebne informację znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej efs.seka.pl/usunazbest lub pod nr telefonu 71 343 64 29 "

Z poważaniem

Justyna Grzegorczyk
Specjalista ds. szkoleń i promocji
justyna.grzegorczyk@seka.pl

SEKA S.A.
Ul. Kaszubska 8/4
50-214 Wrocław
71 343 64 29

 


Bezpłatne szkolenia z zakresu instalacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Ruszył nabór na bezpłatne szkolenie dla firm budowlanych zakresu instalacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Udział w szkoleniu wziąć mogą właściciele i pracownicy firm budowlanych z Dolnego Śląska.
Szkolenie trawa 98 godzin (w tym 30 godzin praktyki), ok. 30 h/mc oraz 8 godz. kurs z uprawnieniami SEP. Zajęcia odbywać się będą we Wrocławiu na ul. Krasińskiego, w soboty i niedziele.

W programie:

 • podstawy projektowania przydomowych oczyszczalni
 • montaż i przegląd techniczny oczyszczalni ścieków
 • serwis i konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków
 • pozyskanie dotacji na inwestycje dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodatkowe informacje (bezpłatnie)

 • kurs i państwowe uprawnienia SEP(8h)
 • indywidualne konsultacje (4h)

Szkolenie zakończone certyfikatem
Rozpoczęcie szkolenia: kwiecień 2014 r.

Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji

Magdalena Szopian – Wełyczko
tel. 512 367 300
magdalena.szopian@ambit.info.pl

Strona dodana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2014-02-19 08:35:27)
Zredagowana przez: Michał Wroński (2015-01-13 09:29:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/baza-bezplatnych-szkolen-instytucji-zewnetrznych/224