Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-zasadach-spoldzielni-socjalnych/180

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych

Spółdzielnia socjalna to forma przedsiębiorstwa społecznego. Tworzą ją w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji.

W spółdzielni socjalnej obowiązuje tu kolektywny sposób podejmowania decyzji, a każdy członek, niezależnie od wielkości udziału w spółdzielni, dysponuje w tym procesie jednym głosem. Członkowie spółdzielni są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania. Sami dbają o finanse, zarządzają własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju.

Więcej informacji na temat spółdzielni socjalnych znajdą Państwo w "Zasadach  przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach spółdzielni socjalnych".