Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie to nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą, w imieniu którego działa Dyrektor PUP i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowane osoby bezrobotne, refundowana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób w wysokości uprzednio uzgodnionej.

Osoby, które mogą być kierowane do wykonywania prac interwencyjnych

Do pracodawców mogą być kierowane osoby bezrobotne o ustalonym II profilu pomocy.

Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno związanym z  pracą fizyczną jak i umysłową.

 

Ile może wynosić okres refundacji

Prace interwencyjne, w zależności od posiadanych środków na ten cel, mogą trwać do 6 lub 12 miesięcy. Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez wskazany w umowie okres po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy – jest to okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej – jest to okres 6 miesięcy.

Koszty pracodawcy

Pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia, część składki ZUS, składki na FP i FGŚP tak by bezrobotny zatrudniony w ramach prac interwencyjnych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie.

Żeby zorganizować prace interwencyjne należy złożyć wniosek o ich organizację do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:00)
Zredagowana przez: Adrian Bartoń (2017-01-04 12:36:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/prace-interwencyjne/72