Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/przydatne-linki/146

Przydatne linki

 

Centralna Baza Ofert Pracy, Portal Publicznych Służb Zatrudnienia

 

 

 

Adres strony: http://www.psz.praca.gov.pl

Zielona Linia Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

 

 

Adres strony: http://www.zielonalinia.gov.pl

 EURES Sieć Europejskich Ofert Pracy

 

 

 

Adres strony: http://www.eures.praca.gov.pl

Serwis internetowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

Adres strony: http://www.mpips.gov.pl

Krajowy Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

 

 

 

Adres strony: http://www.kraz.praca.gov.pl

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

 

 

 

Adres strony: http://www.ris.praca.gov.pl

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

 

 

 

Adres strony: http://www.mz.praca.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

Adres strony: http://www.zus.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Adres strony: http://www.pfron.org.pl

Serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

 

Adres strony: http://www.pip.gov.pl

Centralna Ewidencja Informacyjna o Działalności Gospodarczej

 

 

 

Adres strony: http://www.ceid.gov.pl

Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

 

Adres strony: http://www.gus.gov.pl