Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zależna/82

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną


 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Warunki przyznania refundacji

Bezrobotnym wychowującym co najmniej jedno dziecko
do 6 roku życia bądź dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
do 7 roku życia, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych
kosztów refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi,
w wysokości uzgodnionej nie wyższej jednak niż połowa zasiłku na każde
dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny
podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany
na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod
warunkiem osiągnięcia z tego tytułu miesięcznie przychodów
nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 następuje:

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji udziela w zakresie refundacji kosztów opieki w związku z otrzymaniem skierowania:

Do pracy

Pośrednik pracy: Justyna Palińska
Centrum Aktywizacji Zawodowej
pok. nr 13 (I piętro)
tel.: 76 729 11 13

Na szkolenie

Pośrednik pracy:  Bożena Anielewska
Centrum Aktywizacji Zawodowej
pok. nr 1 (parter)
tel.: 76 729 11 01

Na staż

Specjalista ds. rozwoju zawodowego: Anna Tymciów
Centrum Aktywizacji Zawodowej
pok. nr 12 (I piętro)
tel.: 76 729 11 12