Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne
Statystyki graficzne

Roboty publiczne

Roboty publiczne to jedna z aktywnych form walki z bezrobociem (trwająca do 6 miesięcy), polegająca na zatrudnieniu bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne  i ich związki.

Wnioskodawcą / Organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa realizująca zadania, które zostały określone w definicji robót publicznych oraz gminne spółki wodne. Wnioskodawca we wniosku o organizację robót publicznych może wskazać Pracodawcę, z którym będzie zawarta umowa o organizację robót publicznych i który będzie zawierał umowy o pracę z osobami bezrobotnymi.

Działania, jakie powinien podjąć pracodawca, aby zatrudnić bezrobotnych w ramach robót publicznych

Organizator robót publicznych by zatrudnić bezrobotnych w ramach robót publicznych powinien:

  • Złożyć w PUP wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać z PUP umowę w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych.
  • Zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez urząd i dostarczyć kserokopię umowy o pracę do PUP.

Kto może zostać skierowany do zatrudnienia w ramach robót publicznych

Do wykonywania pracy w ramach robót publicznych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne o ustalonym II profilu pomocy.

 

Wysokość refundacji

Starosta zwraca Pracodawcy, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Adrian Bartoń (2015-07-15 10:46:48)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zasady organizowania robót publicznych 2014-07-18 552.38kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/roboty-publiczne/73