Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakres kompetencji
Statystyki graficzne

Zakres kompetencji

Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Poniżej przedstawiamy zakres spraw, z którymi możecie się Państwo zwracać do pracowników naszego Urzędu:

 • rejestracja bezrobotnych
 • przyznawanie zasiłków
 • pośrednictwo pracy
 • pośrednictwo pracy z obszaru Unii Europejskiej i EOG (Eures)
 • giełdy pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych
 • przyznawanie bonów aktywizujących osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia
 • organizacja robót publicznych
 • staże
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • prace interwencyjne
 • prace społecznie użyteczne
 • Program Aktywizacja i Integracja
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 • refundacja kosztów przejazdu oraz kosztów opieki w związku ze skierowaniem do pracy lub na daną formę wsparcia
 • dodatek aktywizacyjny
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi spoza UE
 • zwolnienia grupowe
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); Regionalny Program Operacyjny (RPO)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 16:01:41)
Zredagowana przez: Edyta Matysiewicz-Biegun (2016-02-15 10:21:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/zakres-kompetencji/168