Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/zasady-i-terminarz-wyplacania-swiadczen/89

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Formy wypłacania świadczeń

Świadczenia dla osób bezrobotnych są wypłacane w dwóch formach:

W przypadku niepobrania świadczenia w kasie Banku Spółdzielczego w wyznaczonym terminie należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Jaworze  przy ul. Piłsudskiego nr 10 (wejście od podwórka), pok. nr 103 (III piętro)

Zasiłki i inne świadczenia nie pobrane w terminie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.