Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zaproszenie do złożenia oferty RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2017 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:


Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikującego ISTQB – poziom podstawowy – dla 1 osoby bezrobotnej.

WSPARCIE DLA OSÓB PONIŻEJ 30. ROKU ŻYCIA

GDY MASZ DALEKO DO PRACY
– MOŻESZ OTRZYMAĆ Z URZĘDU PRACY 8 000 zł 

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE POSIADA WOLNE ŚRODKI
NA BONY NA ZASIEDLENIE W KWOCIE 8 000 ZŁ.

BONY DOSTĘPNE SĄ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 30. ROKU ŻYCIA, A KTÓRE ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ PRACĘ W ODLEGŁOŚCI MIN. 80 KM
OD DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

Ogólnopolski projekt "Pożyczki na kształcenie"

plakat

NABÓR WNIOSKÓW

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW

o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki społeczne  skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia /w ramach art.150F/