Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające uaktualniony na 2018 r.  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Kurs spawania metodą MAG – 135 i TIG - 141- dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Przeszkolenie z zakresu spawania (przedłużenie posiadanych uprawnień) przygotowujące do egzaminu według Wytycznych W-14/IS-41 – dla 1 osoby bezrobotnej.

WOLNE ŚRODKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PO 30. ROKU ŻYCIA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż posiada jeszcze wolne środki  na szkolenia indywidualne (wskazane przez osobę, w wieku powyżej 30. roku życia), których koszt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji  na rynku pracy” .

Wnioski osób uprawnionych przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych na tę formę wsparcia.

 

Zaproszenie do złożenia oferty RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:
Kurs prawa jazdy kat. E do C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, blok C, CE (z egzaminem zewnętrznym) – dla 1 osoby bezrobotnej.