Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, że w związku z otrzymaniem limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o:

1)      organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

2)      skierowanie na szkolenie wskazane finansowane ze środków PFRON osoby  niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Kurs prawa jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, Blok C, CE (z egzaminem zewnętrznym) – dla 1 osoby bezrobotnej.

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW z FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, że w związku z ograniczonym limitem środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wstrzymuje nabory wniosków na poniższe formy wsparcia:

 

1)    Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

2)    Refundacja kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy

3)    Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia

4)    Organizacja robót publicznych

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Kurs prawa jazdy kat. C wraz z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, blok C, CE (z egzaminem zewnętrznym)dla 1 osoby bezrobotnej.

.