Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające uaktualniony na 2018 r.  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Kurs spawania metodą MAG – 135 i TIG - 141- dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Przeszkolenie z zakresu spawania (przedłużenie posiadanych uprawnień) przygotowujące do egzaminu według Wytycznych W-14/IS-41 – dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie do złożenia oferty RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:
Kurs prawa jazdy kat. E do C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, blok C, CE (z egzaminem zewnętrznym) – dla 1 osoby bezrobotnej.

Nabór wniosków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, że w związku z otrzymaniem limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o:

1)      organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

2)      skierowanie na szkolenie wskazane finansowane ze środków PFRON osoby  niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu