Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

logo_rpo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2019 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:


Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych (z egzaminem zewnętrznym UDT) – dla 1 osoby bezrobotnej.

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż od 12.03.2019r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bou na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować 8 000 zł. 

Nabór wniosków będzie trwać do wyczerpania limitu środków.

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

logo_rpo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2019 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:


Kurs na operatora ładowarki teleskopowej- wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem IWJO – dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

logo_power

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2019 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:


Operator koparki jednonaczyniowej kl. III - dla 1 osoby bezrobotnej.