Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zaproszenie do złożenia oferty FP

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające uaktualniony na 2017 r.  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

Kurs prawa jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, blok C, CE z egzaminem zewnętrznym – dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie do złożenia oferty FP

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające uaktualniony na 2017 r.  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

Profesjonalne pranie tapicerki samochodowej, dywanów i wykładzin – dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie do złożenia oferty RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2017 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:


Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikującego ISTQB – poziom podstawowy – dla 1 osoby bezrobotnej.

WSPARCIE DLA OSÓB PONIŻEJ 30. ROKU ŻYCIA

GDY MASZ DALEKO DO PRACY
– MOŻESZ OTRZYMAĆ Z URZĘDU PRACY 8 000 zł 

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE POSIADA WOLNE ŚRODKI
NA BONY NA ZASIEDLENIE W KWOCIE 8 000 ZŁ.

BONY DOSTĘPNE SĄ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 30. ROKU ŻYCIA, A KTÓRE ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ PRACĘ W ODLEGŁOŚCI MIN. 80 KM
OD DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.