Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Ogólnopolski projekt "Pożyczki na kształcenie"

plakat

NABÓR WNIOSKÓW

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW

o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki społeczne  skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia /w ramach art.150F/ 

 

Zaproszenie do złożenia oferty FP

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2017 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:
Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) 135 i Spawanie stali niestopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) 141– dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie do złożenia oferty RPO na uprawnienia do 1 kV

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2017 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń o napięciu do 1 KV  – dla 1 osoby bezrobotnej.