Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, że na zaproszenie do składania ofert szkoleniowych z dnia 19 maja 2015 r., znak CAZ.4411.1.2015.BA, z terminem do dnia  22.05.2015 r., do godz. 14.00, w temacie: Nowoczesny   magazynier   z   obsługą   wózków   jezdniowych   z   napędem   silnikowym   i  bezpieczną wymianą  butli  gazowych    dla  10 osób bezrobotnych, wpłynęły 2 oferty szkoleniowe z instytucji szkoleniowych spełniających kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób.

 

Wyniki oceny punktowej złożonych ofert wraz ze wskazaniem instytucji szkoleniowej (ocenianych wg „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”) do realizacji powyższej tematyki szkolenia przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa i adres instytucji szkoleniowej

Cena za przeszkolenie

grupy 10 osób

(z egzaminem)

 (zł)

Proponowany termin szkolenia

Ilość uzyskanych punktów

na 100 możliwych

(pkt.)

1

2

3

4

5

1.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski

ul. Powstańców Śląskich 26/2,

45-087 Opole

14.120,00

 

05.06.- 30.06.2015

92,41

2.

DZDZ O/I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław, Ośrodek Kształcenia Zawodowego

w Jaworze, ul. Kolejowa 12,

59-400 Jawor

12.400,00

27.05.-27.06.2015

94,00

 

Najwyższą  liczbę punktów  (94 pkt.), na 100 pkt. możliwych do uzyskania, otrzymała oferta  DZDZ O/I we  Wrocławiu,  ul. Biskupia 10 a,  50-148  Wrocław.  Instytucja  szkoleniowa  z  najkorzystniejszym  wynikiem punktowym  wybrana  została  do wykonania  usługi szkoleniowej finansowanej  ze środków  Unii Europejskiej w  ramach  Europejskiego  Funduszu Społecznego,   Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój (PO WER).  Tytuł projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)”. Oś Priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.1„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

        

 

Jawor, dnia 26.05.2015 r.

Aktualność dodana przez: Rafał Komar (2015-05-26 12:42:08) , zredagowana przez: Rafał Komar (2015-05-26 12:42:55)
Data wydarzenia : 2015-05-26
Data publikacji : 2015-05-26

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/199/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-