Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

V Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE INFORMUJE, IŻ
  V NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW 
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
 NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY !

 

 1.  Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS.
 2.  Przyznawanie środków z KFS odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej
   z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2016 r., poz.      2155 ze zmianami) oraz informacjami zawartymi poniżej. W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z          nowymi Zasadami przyznawania środków KFS oraz nowym wnioskiem zamieszczonymi na dole strony.

 

 

Dokumenty dotyczące KFS należy składać w ogłoszonym  terminie naboru

w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,

 pok. nr 15, I piętro, ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor

w godz. 7:30 do 15:30

 

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

  

1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,* /kody PKD walifikujące się do priorytetu zamieszczono w części VIII wniosku/,


*Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:  (kliknij po szczegóły)

2.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 

Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w następujących publikacjach:

a.     Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2015 powiat jaworski /przejdź do dokumentu/;

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2015 woj. dolnośląskie /przejdź do dokumentu/

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim - informacja sygnalna za I półrocze 2016 rok /przejdź do dokumentu/

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim - informacja sygnalna za II półrocze 2016 rok /przejdź do dokumentu/

Informacja sygnalna za I półrocze 2016r. powiat jaworski /przejdź do dokumentu/;

Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. powiat jaworski /przejdź do dokumentu/;

 

 b.    Barometr zawodów powiat jaworski 2017 /przejdź do dokumentu/

Barometr zawodów województwo dolnośląskie 2017  /przejdź do dokumentu/

 

3.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 


Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd będzie uwzględniał:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

UWAGA !!!

 

1.    W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
2.    Wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia !!!
3.    Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.
4.    W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS PUP w Jaworze zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów tj: w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać

pod numerem telefonu 76 729 11 24 lub

w siedzibie urzędu, I piętro, pok. nr 9 B. 

Aktualność dodana przez: Administrator (2017-04-18 11:55:27) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2017-11-13 09:14:20)
Data wydarzenia : 2017-10-25
Data publikacji : 2017-10-25

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/328/v-nabor-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego