Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

VI OSTATNI Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE INFORMUJE, IŻ VI NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW 
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
 NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

 

ZAPRASZAMY W ROKU PRZYSZŁYM I DZIĘKUJEMY
ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ! 

 

 

Dokumenty dotyczące KFS należy składać w ogłoszonym  terminie naboru

w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,

 pok. nr 15, I piętro, ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor

w godz. 7:30 do 15:30

 

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:

  


1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 

Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w następujących publikacjach:

a.     Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2015 powiat jaworski /przejdź do dokumentu/;

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2015 woj. dolnośląskie /przejdź do dokumentu/

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim - informacja sygnalna za I półrocze 2016 rok /przejdź do dokumentu/

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim - informacja sygnalna za II półrocze 2016 rok /przejdź do dokumentu/

Informacja sygnalna za I półrocze 2016r. powiat jaworski /przejdź do dokumentu/;

Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. powiat jaworski /przejdź do dokumentu/;

 

 b.    Barometr zawodów powiat jaworski 2017 /przejdź do dokumentu/

Barometr zawodów województwo dolnośląskie 2017  /przejdź do dokumentu/

 

2.  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi.

 

 

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.                                                              

 
Środki z
 Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 


Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd będzie uwzględniał:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

UWAGA !!!

 

1.    W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
2.    Wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia !!!
3.    Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.
4.    W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS PUP w Jaworze zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów tj: w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać

pod numerem telefonu 76 729 11 24 lub

w siedzibie urzędu, I piętro, pok. nr 9 B. 

Aktualność dodana przez: Administrator (2017-04-18 11:55:27) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2017-12-08 09:17:05)
Data wydarzenia : 2017-12-01
Data publikacji : 2017-12-01

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/328/vi-ostatni-nabor-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego