Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty RPO wózek widłowy

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-        terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w lipcu br.;

-        miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 30 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor);

-        zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;

-        programu szkolenia: zawierać przynajmniej 67 godzin zajęć (z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne) i być zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego;

-        w kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt egzaminu przed komisją UDT, materiały szkoleniowe (podręcznik), które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, poczęstunek: woda mineralna, herbata, kawa (do wyboru), kruche ciasteczka;

-        sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno kończyć się:

-        egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy     i umiejętności nabytych podczas szkolenia) i wydaniem:

-        Zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667, §71 ust.4);

-        Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich – właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzorca),

-        egzaminem zewnętrznym przed komisją UDT.

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

Aktualność dodana przez: Administrator (2017-07-11 11:13:40) , zredagowana przez: Administrator (2017-07-11 11:14:07)
Data wydarzenia : 2017-07-11
Data publikacji : 2017-07-11

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/345/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-rpo-wozek-widlowy