Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Stylizacja paznokci z modułem liftingu rzęs - dla 1 osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

  • terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w marcu br.;
  • miejsca szkolenia:  zajęcia    odbywać    się  powinny   w   miejscowości   oddalonej   nie  więcej  niż  80  km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor);
  • zajęć: odbywać się powinny  zgodnie z art. 40 ust. 4  Ustawy  o  promocji   zatrudnienia  i  instytucjach   rynku pracy  - (szkolenie finansowane przez starostę z  Funduszu Pracy  odbywa  się w formie  kursu, realizowanego według  planu nauczania obejmującego  przeciętnie  nie mniej  niż  25 godzin  zegarowych  w  tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują  niższy wymiar szkolenia);
  • programu  szkolenia:  przygotowany   dla   osoby   początkującej  (część   teoretyczna   i   praktyczna),  która uzyska  kwalifikacje /umiejętności  uprawniające  do   wykonywania: manicure  biologicznego,  hybrydowego, w  technice  pracy  frezarką,  SPA (masaż dłoni,  zabieg parafinowy na dłonie),  reparacji  paznokci jedwabiem, metodą  keratynową   i  proteinową,  stylizacji  paznokci  metodą  żelową  na  tipsie  i  szablonie  –  wykonanie french, kolor, ze sposobem aplikacji ozdób i wzornictwa; z modułem liftingu rzęs;
  • w kalkulacji  kosztów szkolenia:  uwzględniony  zostanie  koszt  materiałów  szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność,  koszt ubezpieczenia NNW,  koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, ciastka), koszt egzaminu zewnętrznego (jeżeli jest przewidziany);
  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności:  szkolenie powinno się kończyć:

-    egzaminem wewnętrznym  w  instytucji  szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie  wiedzy  i  umiejętności nabytych podczas  szkolenia)  i  wydaniem  Zaświadczenia  o  ukończeniu  kursu  na  podstawie  § 18  ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.  w  sprawie kształcenia  ustawicznego w  formach  pozaszkolnych (Dz. U.  poz. 1632)  wraz  z  Suplementem  do  Zaświadczenia  lub  Certyfikatu/Zaświadczenia potwierdzającego  ukończenie szkolenia, na  podstawie  § 71 ust. 4  rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków  realizacji oraz  trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.z 2014 r.  poz.667).

 

    Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

      Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 23.02.2018 r., znak CAZ.4410.1.2.2018, w temacie: Stylizacja paznokci z modułem liftingu rzęs - dla 1 osoby bezrobotnej, może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7,         59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 02.03.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2. Druk oświadczenia.

3. Wzór umowy.

 

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-02-23 09:53:17) , zredagowana przez: Paweł Żebrowski (2018-02-23 14:46:08)
Data wydarzenia : 2018-02-23
Data publikacji : 2018-02-23

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/371/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej