Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

WOLNE ŚRODKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PO 30. ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż posiada jeszcze wolne środki  na szkolenia indywidualne (wskazane przez osobę, w wieku powyżej 30. roku życia), których koszt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji  na rynku pracy” .

Wnioski osób uprawnionych przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych na tę formę wsparcia.

 

Zasady kwalifikowania na szkolenia wskazane:

Na szkolenia wskazane kwalifikowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej, w przypadku:

1. braku kwalifikacji zawodowych,

2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji lub

3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

 

które spełniają łącznie poniższe warunki:

 

1. Zostaną zakwalifikowane do Projektu współfinansowanego ze środków EFS RPO.

2. Mają ustalony II profil pomocy oraz opracowany przy współudziale doradcy klienta  Indywidualny Plan Działania (IPD), z którego wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia.

Wnioski niespełniające powyższych warunków będą rozpatrywane negatywnie.

W pierwszej kolejności na szkolenia kierowane będą osoby posiadające od pracodawcy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia.

 

    DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze pozyskał dodatkowe środki na finansowanie programów skierowanych do:

1)  osób długotrwale bezrobotnych,

2)  w wieku 45 lat i powyżej.

 

Dla osób długotrwale bezrobotnych zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • staże,
  • dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • organizację szkoleń w formie indywidualnej,
  • prace interwencyjne.

Dla osób w wieku 45 lat i powyżej zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • organizację szkoleń w formie indywidualnej,
  • prace interwencyjne.

Wnioski na ww. formy wsparcia przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych. 

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-06-06 11:02:00) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2018-10-10 07:38:58)
Data wydarzenia : 2018-10-09
Data publikacji : 2018-10-09

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/378/wolne-srodki-na-finansowanie-kosztow-szkolenia-dla-osob-bezrobotnych-po-30-roku-%C5%BCycia