Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZAKOŃCZONY.

 

 

1. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków rezerwy z KFS

2. Przyznawanie środków z rezerwy KFS odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639 ze zmianami) oraz informacjami zawartmi poniżej. W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z nowymi Zasadami przyznawania środków rezerwy KFS oraz nowym wnioskiem, które są dostępne na stronie urzędu pracy www.pup-jawor.pl 

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ W DNIU 01.10.2018

 

 Dokumenty dotyczące rezerwy KFS należało składać w ogłoszonym  terminie naboru                            w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,

pok. nr 15, I piętro, ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor

w godz. 7:30 do 15:30

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:


1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

 

Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w następujących publikacjach:

a.     Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2016 powiat jaworski
        /przejdź do dokumentu/;
        Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2016 woj. dolnośląskie
        /przejdź do dokumentu/
        Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim - informacja            sygnalna za I półrocze 2017 rok /przejdź do dokumentu/
        Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2017 powiat jaworski 
        /przejdź do dokumentu/;
        Informacja sygnalna za II półrocze 2017r. , dotycząca zawodów deficytowych i nadwyżkowych          w powiecie jaworskim  /przejdź do dokumentu/;
        Informacja sygnalna za I półrocze 2018r.  woj. dolnośląskie  /przejdź do dokumentu/;
        Informacja sygnalna za II półrocze 2017r.  woj. dolnośląskie   /przejdź do dokumentu/;

 b.    Barometr zawodów powiat jaworski 2018 /przejdź do dokumentu/
        Barometr zawodów województwo dolnośląskie 2018  /przejdź do dokumentu/

2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 

  

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy złożyli zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego;


Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd będzie uwzględniał:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków rezerwy KFS. 

 

UWAGA !!!

 

1.    W ramach środków z rezerwy KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem
2.    Wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!!!
3.    Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

 

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać

pod numerem telefonu 76 729 11 24 lub

w siedzibie urzędu, I piętro, pok. nr 9 B. 

Aktualność dodana przez: Administrator (2018-09-17 12:42:50) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2018-10-10 07:36:34)
Data wydarzenia : 2018-09-17
Data publikacji : 2018-09-17

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/418/nabor-wnioskow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego