Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

                    POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

 

 

1. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków rezerwy z KFS

2. Przyznawanie środków z rezerwy KFS odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639 ze zmianami) oraz informacjami zawartmi poniżej. W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z nowymi Zasadami przyznawania środków rezerwy KFS oraz nowym wnioskiem, które są dostępne w plikach do pobrania poniżej.

 

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają poniższe priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. do składania wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z rezerwy KFS.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 05 listopada 2018 r. do 19 listopada 2018 r.

 

Wnioski powinny uwzględniać szkolenia, które rozpoczną się w roku 2018.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dokumenty niezbędne do dokonania przelewu środków z KFS na konto pracodawcy, tj.:
1. umowa z jednostką szkoleniową o świadczenie usług kształcenia ustawicznego,
2. umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
należy dostarczyć do tut. Urzędu do dn. 19 grudnia 2018 r.

 

 

 Dokumenty dotyczące rezerwy KFS należy składać w ogłoszonym terminie naboru w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,

pok. nr 15, I piętro, ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor

w godz. 7:30 do 15:30

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:


1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

 

Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w następujących publikacjach:

a.     Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2016 powiat jaworski
        /przejdź do dokumentu/;
        Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2016 woj. dolnośląskie
        /przejdź do dokumentu/
        Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim - informacja            sygnalna za I półrocze 2017 rok /przejdź do dokumentu/
        Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2017 powiat jaworski 
        /przejdź do dokumentu/;
        Informacja sygnalna za II półrocze 2017r. , dotycząca zawodów deficytowych i nadwyżkowych          w powiecie jaworskim  /przejdź do dokumentu/;
        Informacja sygnalna za I półrocze 2018r.  woj. dolnośląskie  /przejdź do dokumentu/;
        Informacja sygnalna za II półrocze 2017r.  woj. dolnośląskie   /przejdź do dokumentu/;

 b.    Barometr zawodów powiat jaworski 2018 /przejdź do dokumentu/
        Barometr zawodów województwo dolnośląskie 2018  /przejdź do dokumentu/

2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 

  

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy złożyli zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego;


Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd będzie uwzględniał:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków rezerwy KFS. 

 

UWAGA !!!

 

1.    W ramach środków z rezerwy KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem
2.    Wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!!!

 

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać

pod numerem telefonu 76 729 11 24 lub

w siedzibie urzędu, I piętro, pok. nr 9 B.

Dnia 09 listopada 2018 r. (piątek) informacja do godz. 12:00. Za utrudnienia przepraszamy. 

Aktualność dodana przez: Administrator (2018-09-17 12:42:50) , zredagowana przez: Administrator (2018-11-05 14:34:50)
Data wydarzenia : 2018-11-05
Data publikacji : 2018-11-05

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/418/nabor-wnioskow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego