Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia
Statystyki graficzne

BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia

Co to jest bon stażowy?

Starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy. Długość trwania stażu realizowanego w ramach bonu stażowego przewidziana jest na 6 miesięcy. Staż ten nie może trwać ani krócej, ani dłużej. Termin bonu stażowego określa starosta.

w tym wypadku te same przepisy ustawy, jak w przypadku stażu.

Kto może wnioskować o bon stażowy?

O przyznanie bonu stażowego może ubiegać się poprze złożenie WNIOSKU zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
  • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. Wynika to z  art. 66l ust 9, który wskazuje, że do bonów stażowych mają zastosowanie przepisy art. 53 ust 1 ustawy, mówiące o tym, iż starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu.

 

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego planu działania.

Korzyści z otrzymania bonu stażowego

Zgodnie z art. 66l ust 6. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego

przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy.

Premia dla Pracodawcy

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy,

otrzyma premię w wysokości 1 500 zł.

Szczegółowe informacje

Informacji na temat instrumentu adresowanego do bezrobotnych do 30 roku życia udziela Doradca Klienta - pok.12 /I piętro Centrum Aktywizacji Zawodowej/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Kontakt telefoniczny: 76 729 11 12

Strona dodana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2014-06-24 12:55:16)
Zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2015-12-18 14:07:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy-dla-osob-do-30-roku-%C5%BCycia/248