Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji: oryginały n/w dokumentów wraz z ich kopiami (w przypadku braku oryginałów  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

  1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości-paszport (wymagany jest tylko oryginał).

  2. Odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub
    zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

  3. Ostatnie świadectwo pracy ( w przypadku osób nadal zatrudnionych dokument potwierdzający zatrudnienie)

  4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

  5. Dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych);

  6. Dokument, na podstawie którego nie można dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna (np. decyzja o przyznaniu prawa do renty).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: Iwona Suwała (2016-01-28 08:26:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56