Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

                     ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

 


Priorytety
wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku:


1.  Wsparcie ksztalcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 

Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w następujących publikacjach:

a.     Barometr zawodów powiat jaworski 2019 /przejdź do dokumentu/
        Barometr zawodów województwo dolnośląskie 2019  /przejdź do dokumentu/

b.     Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim - Informacja sygnalna za II półrocze 2018 rok /przejdź do dokumentu/

 

2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.

  

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

  

4.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwia im pozostanie w zatrudnieniu.

  

6.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

  

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

  • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

UWAGA !!!

1.   W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem
2.   Wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!!!
3.   Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.
4.   W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS PUP w Jaworze zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów tj: w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać

pod numerem telefonu 76 729 11 24 lub

w siedzibie urzędu, I piętro, pok. nr 9 B. 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: Łukasz Jedynak (2019-04-11 12:27:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110