Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zrealizowane » PO WER
Statystyki graficzne

PO WER

logo_power

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu pn.:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie jaworskim (IV)”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 

Wartość projektu1 860 000, 00 zł

 

Okres realizacji projektu:  01.01.2019 – 31.12.2019

 

Grupa docelowa

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode do 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane tut. Urzędzie Pracy jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (tj. nie uczą się, nie szkolą się i  nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy).

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 207 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, w tym w szczególności: kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. 

 

Formy wsparcia:

·        pośrednictwo pracy/ poradnictwo zawodowe,

·        staże (rekrutacja trwa),

·        jednorazowe środki na podjęcie  działalności gospodarczej (rekrutacja trwa),

·        bon szkoleniowy (rekrutacja trwa),

·        bon na zasiedlenie (rekrutacja trwa),

·        szkolenia (rekrutacja trwa),

·        prace interwencyjne (rekrutacja trwa).

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jaworskim.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia i zrekrutowania pełnej liczby uczesników projektu.


Osoby bezrobotne zainteresowane aktywizacją w ramach ww. form wsparcia proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w projekcie
.

 

Informacje udzielne są:

  • w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 - pok.2 /tel. 0 76 729 11 02/, pok.3 /tel. 0 76 729 11 03/ oraz pok.6 /tel. 0 76 729 11 06/ lub
  • w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 741 48 98.

 

Dokumenty do pobrania:

·        dla osób bezrobotnych

·        dla pracodawców

 

 

 

Strona dodana przez: Michał Wroński (2015-06-23 14:21:57)
Zredagowana przez: Łukasz Jedynak (2019-03-13 14:01:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/po-wer/270