Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa poszukujących pracy
Statystyki graficzne

Prawa poszukujących pracy

Poszukujący pracy zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ma prawo do korzystania z usług rynku pracy tj.

 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Finansowanie kosztów

 1. Osoba poszukująca pracy po zarejestrowaniu może ubiegać się o sfinansowanie kosztów:

  • szkolenia,
  • studiów podyplomowych,
  • udzielenie pożyczki szkoleniowej,
  • egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 2. Jako poszukujący pracy może się zarejestrować osoba która:

  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
   w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone
   w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym
   mowa  w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
   o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć
   zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 
   45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,określone
   w odrębnych przepisach.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:28)
Zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-06-03 13:45:53)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61