Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
Statystyki graficzne

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Osoby uprawnione do otrzymania stypendium

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki  przysługuje bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych tj. osobie nie posiadającej kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczone dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, który:

  • w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;

  • dochód bezrobotnego nie przekracza wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.456 zł – dla osoby w rodzinie lub 542 zł - dla osoby samotnie gospodarującej.

Kiedy stypendium jest przyznawane

Stypendium przyznawane jest na wniosek bezrobotnego i przysługuje:

  • na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki w wysokości 100% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1;

  • wypłata stypendium może zostać przedłużona do ukończenia nauki, zgodnie z programem nauczania.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie  albo oświadczenie składane przez bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub przekroczenia dochodu.

Aby uzyskać stypendium należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze wniosek o przyznanie stypendium. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające rozpoczęcie nauki.

Więcej informacji

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. ewidencji
i świadczeń Monika Teodoridis

pok. nr 101 (III piętro)
ul. Piłsudskiego 10
(budynek Przychodni Zdrowia)
tel.: 76 729 11 91

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-06-16 11:30:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki/85