Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakres kompetencji
Statystyki graficzne

Zakres kompetencji

Zakres kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności regulują przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy zakres spraw, z którymi możecie się Państwo zwracać do pracowników naszego Urzędu:

 • rejestracja bezrobotnych,
 • przyznawanie zasiłków,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z rejestracją w PUP,
 • pośrednictwo pracy,
 • pośrednictwo pracy z obszaru Unii Europejskiej i EOG (Eures),
 • giełdy pracy, targi pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • finansowanie kosztów szkolenia zawodowego,
 • finansowanie kosztów postępowań nostryfikacyjnych cudzoziemców,
 • finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • finansowanie dla osób poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ze środków PFRON – staży oraz kosztów szkoleń.
 • przyznawanie bonów szkoleniowych i na zasiedlenie, aktywizujących osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia,
 • organizacja staży,
 • organizacja prac interwencyjnych,
 • organizacja prac społecznie użytecznych,
 • przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • przyznawanie dodatków aktywizacyjnych,
 • przyznawanie dofinansowania kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
  lub poszukującego pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • refundacja kosztów przejazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną w związku ze skierowaniem do pracy lub na daną formę wsparcia,
 • prowadzenie spraw z zakresu zatrudniania cudzoziemców,

Środki PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż:

1)      osoby niepełnosprawne posiadające status poszukującego pracy mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

2)      pracodawcy zamierzający utworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania

 

w Starostwie Powiatowym w Jaworze, Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej,  

Małgorzata Kocwin – starszy specjalista, tel: 767290109

pfron@powiat-jawor.pl.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 16:01:41)
Zredagowana przez: Grzegorz Kozłowski (2023-04-13 13:18:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/zakres-kompetencji/168