Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Statystyki graficzne

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze realizuje projekt  „Zwiększenie szans na zatrudnienie osóbz terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" realizowanego  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego  2014 – 2020 (RPO WD); Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.
 
Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie głównie osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiat jaworski  i które ukończyły 30 rok życia.
 
Okres realizacji projektu:  01.01.2022 – 31.12.2022
 
Wartość projektu na rok 2022 – 2 083 782,31 zł
 
 
Grupa docelowa:
 
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:
 

 • osób po 50. roku życia,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

 
Formy wsparcia udzielane 2022 roku:

 • pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe (zakończone),
 • staże (zakończone),
 • szkolenia (zakończone),
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zakończone),
 • prace interwencyjne (zakończone),
 • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy (zakończone).


Osoby bezrobotne w wieku od 30. roku życia  zainteresowane aktywizacją w ramach form powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie.
 
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia i zrekrutowania pełnej liczby uczestników projektu.
 
 
 
 
 
 

Informacje dotyczące:
 • staży i prac interwencyjnych udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.12 /tel. 0 76 729 11 12/
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.13 /tel. 0 76 729 11 13/
 • szkoleń udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.13 /tel. 0 76 729 11 01/
 • wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.7 /tel. 0 76 729 11 07/
 • wszystkich form wsparcia udzielane są w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 741 48 98.

 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Strona dodana przez: Łukasz Poterała (2022-11-24 13:27:02)
Zredagowana przez: Łukasz Poterała (2022-11-24 13:32:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/zwiekszenie-szans-na-zatrudnienie-osob-z-terenu-powiatu-jaworskiego-w-tym-znajdujace-sie-w-szczegolnej-sytuacji-na-rynku-pracy/377